Hur hanterar man fastigheter med tomträtt respektive hyresrätt? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur hanterar man fastigheter med tomträtt respektive hyresrätt?

Tomträttshavare och arrendator jämställs med fastighetsägare (4 § vattentjänstlagen). För att en hyresgäst ska kunna inträda i ett VA-abonnemang, så krävs upprättande av ett avtal mellan huvudmannen och hyresgästen (5 § vattentjänstlagen). Det krävs ingen medverkan från fastighetsägaren, men denne bör bli informerad.