FD Avgift eller skatt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avgift- eller skattefinansiering

Enligt vattentjänstlagen får hela VA-verksamheten avgiftsfinansieras, men det finns inget som hindrar att kommunerna skattefinansierar sin VA-verksamhet. Denna rätt följer av principen om det kommunala självstyret. Om kommunen skattefinansierar verksamheten måste dock kommunallagens regler tillämpas.

En hög grad av skattefinansiering kan komma i konflikt med intentionerna i ramdirektivet för vatten. Utgångspunkten i ramdirektivet är att den som använder vattnet eller förorenar vatten ska betala för det.