Att planera upphandlingen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Att planera upphandlingen

Det första steget är givetvis att förvissa sig om att man har gjort klart för sig vad som ska upphandlas och vilket behov som ska uppfyllas. Planering av investeringar och Verktyg/Modeller för investeringsbeslut

Som underlag för beslutet om en investering ligger i regel en kalkyl, som kan vara mer eller mindre säker men är den bästa bedömning som gjorts när upphandlingen ska påbörjas. Kalkylen kan också användas för att bedöma upphandlingens värde, och detta avgör i sin tur hur upphandlingen ska gå till och hur lång tid som behövs för upphandlingen. Man måste räkna med att en upphandling tar tid, både för planering, annonsering, anbudsgivning, utvärdering och avtalsskrivning.