Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa – fördjupning

Lär dig vilka kostnader som kan ligga till grund för anläggningsavgifterna, hur man kan resonera när avgifterna sätts och konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning. Kursen går också igenom hur anläggningsavgifterna påverkas av andra förhållanden i kommunen och rättspraxis inom anläggningsavgifter och särtaxa. OBS kursen är pausad tillsvidare

Anläggningsavgifternas nivå här en omdiskuterad fråga och det är stor spridning på avgiftsnivåerna i kommunerna. Under kursen går vi igenom hur man ska tänka och vilket stöd som finns i rättspraxis, publikationer och liknande.

Innehåll

  • Hur ser anläggningsavgifterna ut i kommunerna? Vilka kostnader kan ligga till grund för anläggningsavgifterna?
  • Konstruktion av taxan. Vilka kostnader och förhållanden kan ligga till grund för anläggningsavgifterna? Hur kan man resonera när avgifterna sätts?
  • Ett förslag till systematiskt arbete med anläggningsavgifterna presenteras.
  • Vad blir konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning?
  • Vad säger rättspraxis om anläggningsavgifter och särtaxa?

Program i pdf-format

Lärare

Anna Dahlman-Petri, WSP

Tidpunkter

Start kl 10.00 fika serveras från 9.30
Avslut 15.30

Målgrupp

  • VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer
  • Konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om anläggningsavgifter

Förkunskap

Kunskap motsvarande grundkursen i VA-taxa rekommenderas.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 4900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 7350 kr
Övriga (inget medlemskap): 9800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.