Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa – Fördjupning i dagvattenavgifter

Öka dina kunskaper i hur man kan fördela dagvattenkostnader mellan avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt. Vi går igenom vattentjänstlagens viktigaste paragrafer kopplade till dag-vatten, intressanta rättsfall och slutligen hur avgifterna tas ut enligt Svenskt Vattens P96.

Denna kurs är tillfälligt pausad och kan komma att ersättas av ny kurs

Kursen pågår under en dag. Vi visar exempel och diskuterar frågor som

  • Hur ser anläggningsavgifterna ut i kommunerna? Vilka olika resonemang finns bakom de olika nivåerna
  • Konstruktion av taxan. Vilka kostnader kan ligga till grund för anläggningsavgifterna? Hur kan man resonera när avgifterna sätts?
  • Ett förslag till systematiskt arbete med anläggningsavgifterna presenteras.
  • Vad blir konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning?
  • Vad säger rättspraxis om anläggningsavgifter och särtaxa?

Detaljerat program i pdf-format

Lärare

Anna Hassel, VA Strategi
Christina Gard, VA Strategi

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer, men även konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om anläggningsavgifter.

Förkunskap

Kunskap motsvarande grundkursen i VA-taxa rekommenderas.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 4900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 7350 kr
Övriga (inget medlemskap): 9800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.