Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa – Fördjupning i dagvattenavgifter

Öka dina kunskaper i hur man kan fördela dagvattenkostnader mellan avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt. Vi går igenom vattentjänstlagens viktigaste paragrafer kopplade till dag-vatten, intressanta rättsfall och slutligen hur avgifterna tas ut enligt Svenskt Vattens P96.

Kursen pågår under en dag. Vi visar exempel och diskuterar frågor som

  • Hur ser anläggningsavgifterna ut i kommunerna? Vilka olika resonemang finns bakom de olika nivåerna
  • Konstruktion av taxan. Vilka kostnader kan ligga till grund för anläggningsavgifterna? Hur kan man resonera när avgifterna sätts?
  • Ett förslag till systematiskt arbete med anläggningsavgifterna presenteras.
  • Vad blir konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning?
  • Vad säger rättspraxis om anläggningsavgifter och särtaxa?

Lärare

Anna Hassel, VA Strategi
Christina Gard, VA Strategi

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer, men även konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om anläggningsavgifter.

Förkunskap

Kunskap motsvarande grundkursen i VA-taxa rekommenderas.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Planering av nästa kurstillfälle pågår. Vi lägger upp datum och länk till anmälan löpande.