Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi – fördjupning i investeringsredovisning med komponenter

Lär dig mer om självkostnadsprincipen och investeringsredovisning med anskaffningsvärde, avskrivningstider och indelning av komponenter. Du får se hur andra gör och får konkreta, praktiska exempel på tillämpning.

Vi går igenom hur man i praktiken har valt ut och delat in VA-anläggningar i komponenter, utveckling av riktlinjer och principer samt eventuella konsekvenser för budget, nyckeltal och avgifter. Vi varvar teori, praktik och erfarenhetsutbyte kring redovisning av investeringar.

En viktig del i kursen är att skapa nätverk och utbyta erfarenheter och tips. Därför finns det gott om utrymme för dialog. Hur processen har sett ut och hur långt man har kommit skiljer sig åt beroende på organisation, men nästan alla har någon form av erfarenhet som man kan dela med sig av.

Innehåll

kursen omfattar en dag och tar upp

  • Introduktion till investeringsredovisning med komponenter
  • Modeller för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: komponentmodeller
  • Administrativa rutiner och riktlinjer för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: Administrativa rutiner och riktlinjer
  • Konsekvenser av komponentredovisning

Målgrupp

  • VA-tekniker och VA-ekonomer som arbetar med investeringar
  • Konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om investeringsredovisning

Förkunskap

Kunskap motsvarande grundkursen i VA-ekonomi rekommenderas.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser