Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi – fördjupning i investeringsredovisning med komponenter OBS! Denna kurs är pausad tillsvidare

Lär dig mer om självkostnadsprincipen och investeringsredovisning med anskaffningsvärde, avskrivningstider och indelning av komponenter. Du får se hur andra gör och får konkreta, praktiska exempel på tillämpning.

Vi går igenom hur man i praktiken har valt ut och delat in VA-anläggningar i komponenter, utveckling av riktlinjer och principer samt eventuella konsekvenser för budget, nyckeltal och avgifter. Vi varvar teori, praktik och erfarenhetsutbyte kring redovisning av investeringar.

En viktig del i kursen är att skapa nätverk och utbyta erfarenheter och tips. Därför finns det gott om utrymme för dialog. Hur processen har sett ut och hur långt man har kommit skiljer sig åt beroende på organisation, men nästan alla har någon form av erfarenhet som man kan dela med sig av.

Innehåll

Kursen omfattar en dag och tar upp

  • Introduktion till investeringsredovisning med komponenter
  • Modeller för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: komponentmodeller
  • Administrativa rutiner och riktlinjer för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: Administrativa rutiner och riktlinjer
  • Konsekvenser av komponentredovisning

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

  • VA-tekniker och VA-ekonomer som arbetar med investeringar
  • Konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om investeringsredovisning

Förkunskap

Kunskap motsvarande grundkursen i VA-ekonomi rekommenderas.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 4900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 7350 kr
Övriga (inget medlemskap): 9800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

I kostnaden ingår digital kursdokumentation.

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Detaljerat program i pdf-format

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen