Hoppa till huvudinnehåll

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

Här får du de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för svetsning av PE-rör för VA-ändamål. Utbildningen inkluderar även praktiska prov som ger dig EWF-certifiering. Den följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation och är godkänd av Svetskommissionen. Genomförs i samarbete med Nordiska Plaströrsgruppen, NPG.

Utbildningen ger dig ett bevis på att dina kunskaper som svetsare ligger på samma nivå som krävs i resten av Europa och följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation.

Så här går det till

Kursen är totalt fyra dagar; tre utbildningsdagar och en dag för examination.

Examinationen genomförs av en examinator från Svetskommissionen, och de prov du genomför skickas därefter på förstörande provning. Efter godkända prover får du ditt svetscertifikat. Observera att du behöver intyga att du har 2 års erfarenhet av svetsning, inom resp teknik (stum-, elmuff-, och elsvetssadel) för att kunna gå denna kurs.  

Bakgrund

De krav som ligger som grund för upphandlingar, uppdaterades i AMA 2020, enligt nedan:

Krav: För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Råd och anvisning: Ange om svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner mindre än 110 mm.

Mer information hos Svetskommissionen

Innehåll

 • Material
 • Standarder och regler
 • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
 • Materialkontroll och hantering
 • De olika svetsmetoderna
 • Kvalitetskontroll
 • Svetstabeller och dokumentation av arbetet, checklistor
 • Säkerhet och hälsa.

Praktiska övningar

 • Svetsmetoder
 • Fogberedning
 • Hanteraring, kontroller och verifiering av svetsutrustningen
 • Dokumentation av arbetet
 • Kvalitetskontroll av utförd svets
 • Att förebygga och åtgärda fel

Programöversikt i pdf.

Målgrupp

Du som arbetar med nyanläggning, drift och underhåll av VA-ledningar.

Förkunskaper

Detta är inte en grundkurs i svetsning. För att få anmäla sig till kursen och kunna få EWF-certifikat så skall arbetsgivaren intyga att kursdeltagaren har minst 2 års erfarenhet av svetsning av PE-rör, inom resp teknik (stum-, elmuff-, och elsvetssadel).

Examination

I kursen ingår tre prov och examination för dimensioner upp till upp till 315 mm. Önskar du examination för dimensioner från 355 mm och där över anger du det i samband med anmälan, vi bekräftar detta separat. Vi har möjlighet att examinera två personer per kurstillfälle, det är först till kvarn, och vi tar ut en extra kostnad för extra material och examination.

Certifikat, giltighet och förnyelse.

Efter godkänd utbildning och examinering får du ett certifikat och ett plastkort (med samma information). Certifikatet och plastkortet gäller i två år och ställs ut av Svetskommissionen.

Ett EWF-certifikat kan förlängas ytterligare 2 år och ansökan ska göras innan giltighetstiden gått ut. Därefter ska certifikatet förnyas efter ny teoretisk och praktisk examinering. Ansökan om förlängning och förnyelse av certifikat görs till den utbildare som utfärdat certifikatet, se Svetskommissionens hemsida för mer information. 

Kursavgift

Kurspris per deltagare + examination för dimensioner upp till 315 mm     

Medlem (kommun/VA-bolag): 21 300
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 22 300
Övriga (inget medlemskap): 22 300

I kursavgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe.

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

1-4 november 2021, Svanesund
Mer info

8/10 platser bokade

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

15-18 november 2021, Göteborg
Mer info

1/10 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se