Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätskurs för arbetsledare

Ta del av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring rörläggning, arbetsmiljö, schaktfritt, klimatförändringar och krishantering. Fokus ligger på arbetsledarnas speciella roll och ansvar.

Vi beklagar att denna kurs är tillfälligt pausad.

Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp följande

  • Dricksvattenhygien
  • VA-juridik för arbetsledare och deras chefer
  • Schaktfritt ledningsbyggande
  • Driftstörningsrapportering
  • Underhållsåtgärder för vatten och avloppsledningar
  • Undersökning, kontroll, reparation
  • Arbetsledarens speciella roll som personalledare
  • Klimatförändringar och konsekvenser för VA
  • Krishantering
  • Eget handlingsprogram

Detaljerat program i PDF-format

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsledare, planerare och projektörer i kommunala VA-organisationer samt entreprenörföretag med verksamhet inom VA.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 12900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 19400 kr
Övriga (inget medlemskap): 25800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se