Hoppa till huvudinnehåll

Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar

Denna kurs lär dig mer om för- och nackdelar med användning av PE-rör. Du lär dig hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten kan kontrolleras.

Efter kursen kommer du kunna bedöma elektromuffsvetsar, sadelgrenar samt stumsvetsar av plaströr. Du kommer också veta mer om vad som är en fulländad plastsvets.

Under teoridelen går vi igenom vanliga polymera (plast-) material och centrala begrepp som mekaniska långtidsegenskaper, viskoelasticitet, MFI och smälttemperatur. Vi tar också upp vanligt förekommande standarder som är av stor vikt för kontrollanter, däribland SS-EN 12201, DVS-guidelines och monteringsstandarder. Vi går även igenom standarder som föreskriver förstörande provning. Slutligen går vi igenom vanligt förekommande fel vid svetsning och hur dessa kan upptäckas i samband med kontroller.

I den praktiska kontrollantdelen går vi igenom vanliga fel med plaströrssvetsar och hur dessa fel kan förebyggas Kursdeltagarna får se verkliga haverifall samt själva prova på att göra bedömningar i en "finn fem fel"-station. Vi visar även hur elektrosvetsmuffar provas genom oförstörande provning.

Innehåll

Kursen är 3 dagar och tar upp

 • Polymerer med fokus på PE-egenskaper
 • Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll
 • Svetsning av plast
 • Uppläggning
 • Förstörande provning
 • Oförstörande provning
 • Drift och underhåll
 • Arbetsmiljö, schakter
 • Dricksvattenhygien
 • Praktiska övningar: Kontroll av svetsar, utrustning, muffar, sadlar och stumsvetsar
 • Praktiska övningar: Mottagningskontroll, svetsning – stum och muff

Kursen är framtagen i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och 4S Ledningsnät.

Lärare

Andreas Bergfelt, RISE, Helena Mårtensson, Envidan, Kenth Olsson, Stockholm Vatten och Avfall samt Daniel Ejdeholm, GPA Flowsystem AB

Diplom

Du som vill kan göra teoretiskt och praktiskt avslutningsprov för att få diplom.

Målgrupp

Ledningsnätsägare, arbetsledare, platschefer, tekniska konsulter och besiktningsmän.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i VA.

Kontaktperson

Ulrika Engvall, RISE Tel: 010 516 68 93 Epost: ulrika.engvall@ri.se

Kommande kurser

Datum för nästa kurs är ännu inte bestämt. Vi kommer lägga upp datum och länk till anmälan så fort som möjligt.