Hoppa till huvudinnehåll

Kursmaterial förnyelsplanering

Här finns materialet som används på kursen i förnyelseplanering. Några filer är desamma som vid förberedelsearbetet. Under flera av "mapparna" finns en fil som förklarar hur man arbetar med filerna.

Filerna är uppdateras vid behov. Här finns en förklaring till alla filerna på sidan. För att lättare följa arbetsgången finns här ett flödesschema.

1. Mallplaner

Här finns Excel-fil för val av mallplan samt själva mallplanen som Word-dokument (Enkel och Detaljerad är från februari 2018 sammanslagen i ett dokument, med markeringar för vilka avsnitt som avser Enkel respektive Detaljerad). 

2. Nuläge

Här finns filer för att beräkna ILI (vattenförluster)  samt bedöma påverkan av tillskottsvatten. Här finns också nyckeltal från VASS Drift att användas som jämförelse med egna värden.

3. Strategiskt behov

Här finns filer för att beräkna förnyelsebehovet för ledningsnäten. 

4. Prioritering av projekt

Här finns filer för att arbeta med prioritering på områdesnivå eller på ledningsvis nivå. 

5. Åtgärdslista

Här finns en fil för att planera åtgärderna.  

6. Inspiration

Här finns filer, rapporter och länkar för inspiration och mer underlag. I beskrivningen av alla filer finns mer information om vad filerna innehåller.