Hoppa till huvudinnehåll

Material till grundkurs i förnyelseplanering - förberedelser

Här hittar du verktyg och material för att förbereda dig inför grundkursen i förnyelseplanering. Deltagare från tidigare kurser rekommenderar att ni förbereder er för att få ut så mycket som möjligt vid själva kursen.

Underlag att ta med till kursen:

Ta med följande underlag i den mån ni har det (på papper eller i datorn) – ju mer material av det ni har och tar med, desto mer klar kan ni göra er plan. Har ni enbart en liten andel av nedanstående är det inget hinder att få till en stomme till plan under kursen.

  • Längderna på de allmänna ledningarna i kommunen, fördelat på vatten, spillvatten och dagvatten  
  • Bedömning av hur mycket man kommer att bygga ut nätet (nyanläggning) de närmsta 10 åren)  
  • Bedömning av hur mycket man kommer byta ut ledningar av andra skäl än ledningsstatus (klimatskäl, stora ombyggnader i kommunen etc.)  
  • Fördelning av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar i material och åldersgrupper, en god indelning är att fylla i data i den fil som finns kommer skickas ut vid anmälan. 
  • Svarsdata från Hållbarhetsindex (dvs. svar på alla underliggande frågor). För er som inte besvarat HBI finns till höger en mall med de frågor som används i planen och som ni kan använda.  
  • Utsökning från VASS Drift med egna data, se nedan
  • Nuvarande planeringsdokument
  • Krav från miljösidan/politik/andra krav  

Förberedelser innan kursen

I filen ”Uppgifter om ledningar” kan ni lägga in när ledningarna är lagda och vilka material de består av.

Filen ”Val av mallplan” är en stödfil med 23 frågor med förvalda svarsalternativ som avgör vilken nivå på plan som är lämplig att utgå ifrån; en enkel eller en detaljerad. Filen ger också underlag till en lista på vilka utredningar som är lämpliga att VA-verksamheten genomför i samband med genomförandet av planen. Vi rekommenderar att ni svarar på frågorna i lugn och ro innan kursen, och tar med er era svar till kursen. De ligger till underlag för arbetet med planen.

En enkel eller detaljerad plan är ganska lika, men ser lite olika ut beroende på dataunderlag (mallen är densamma). Den enkla är mest lämplig när underlagsdatamaterialet (driftstörningar, kartdata etc) som finns i VA-verksamheten är skralt och den detaljerade är mest lämplig om det finns en tillräcklig mängd data för att kunna göra bedömningar utifrån dessa. I mallplanen i Word-format är det markerat vilka avsnitt som avser enkel respektive detaljerad, vilket gör att det går att lägga in det underlag som finns för tillfället. Mallplanen finns bland förberedelsefilerna.

Det är bra om ni har tillgång till VASS eftersom ni behöver underlag därifrån. Det finns minst en lokal systemansvarig i varje VA-organisation som kan hjälpa er med detta. Ni kan även kontakta kursledningen.

De uppgifter som ni i första hand behöver från VASS kan sökas ut via en rapport, "5-års jämförelserapport". Stöd för hur ni söker ut från VASS hittar ni till höger.

Material som används på kursen

Materialet som används på kursen och som uppdateras vid behov finns på kurssidan.