Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenteknik – introduktion

Detta är kursen för dig som vill få en orienterande genomgång i dricksvattenteknik, begrepp och regelverk.

Kursen ger en översikt hela vägen från råvattentäkt till kran, både vad det gäller teknik, metoder och juridik. Som deltagare får du en förståelse för de olika områdenas betydelse och hur de påverkar varandra.

Kursen genomförs av lärare med många års erfarenhet och kompetens.

Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp

  • lagar och föreskrifter
  • råvatten och dess egenskaper
  • vattenreningsmetoder
  • kemikalier
  • desinfektion
  • ledningsnät
  • reservoarer
  • utrustning vid VA-verk
  • analys av vatten
  • arbetsmiljö.

Dessutom genomför vi ett studiebesök på ett vattenverk.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till alla som behöver en orienterande genomgång av hur man producerar dricksvatten, oavsett om du jobbar i VA-branschen eller inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.