Hoppa till huvudinnehåll

Praktisk miljölagstiftning

Kursen tar upp vilka krav som ställs på reningsverken när det gäller innehållet i utgående vatten. Du lär dig ta fram vilka utsläppsvillkor era reningsverk har och får veta vad som händer om ni bryter mot dessa villkor.

Vi går igenom de lagar och regler som berör reningsverken, hur du bör ta prover, vad de olika analysresultaten innebär och hur du kan minska risken för felkällor. I gruppdiskussionerna utgår vi från dina och de andra deltagarnas egna villkor och analysresultat.

Innehåll

Vad säger lagstiftningen?

  • Miljöbalken i praktiken
  • Relevanta förordningar
  • Egenkontroll
  • ABVA

Tillstånd med tillhörande villkor

  • Genomgång av tillstånd
  • Deltagarna tar med sig egna villkor och analyser för sina anläggningar. Diskussion kring dessa 

Utsläppskontroll – provtagning och flödesmätning

  • Vad bör man tänka på när man tar prover
  • Vad kan gå fel?
  • Hur kan man minska antalet felkällor?

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Planering av nästa kurstillfälle pågår. Vi lägger upp datum och länk till anmälan löpande.