Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, jämförbar med utbildning vid universitet/högskola. Utbildningen ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Längden på utbildningarna varierar från 1-3 år.

Folkuniversitetet

VA-projektör, 400 YH-poäng
Vill du vara med och skapa en vattentät värld? Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och dricksvattenförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera. För att möta utmaningarna som framtiden ställer VA-branschen inför måste man säkra tillgången till personalkompetens med relevant utbildning. Efter utbildningen ska du kunna arbeta som VA-projektör och VA-konsult. Genom utbildningen får du kompetens i att kunna dimensionera och detaljprojektera robusta och hållbara VA-system samt upprätta förfrågningsunderlag för VA-system med hänsyn tagen till teknik, miljö och juridik

Utbildningsorter:
Umeå
Gävle
Västerås

Ludvika Utbildningscenter

Miljö- och VA-teknik, 400 YH-poäng
Detta är en gedigen och praktisk miljöutbildning som ger dig stora möjligheter att möta arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som t.ex. driftstekniker inom V/A-verk, samtidigt som du får kunskaper att arbeta med det förebyggande miljöarbete som man inom branschen kallar uppströmsarbete.

Utbildningsort: Ludvika

Nackademin

VA-projektör, 300 YH-poäng

Vill du rädda Sveriges vattenledningar? I Sverige har vi länge sett rent dricksvatten i kranarna som en självklarhet och ett fungerande avlopp är en förutsättning för hälsa och välfärd. Men faktum är att en miljon svenskar bor i kommuner med äldre ledningar där kvaliteten på vattnet riskerar att fallera. Det är därför brådskande att restaurera VA-nätet i många delar av Sverige – och parallellt sker underhåll och utbyggnad löpande. Sveriges vattenledningar behöver rustas upp och förbättras – vill du vara med?

Utbildningsort: Solna

Stiftelsen Yrkeshögskola i Sverige, SKY

Vatten- och miljötekniker, 400 YH-poäng
Vill du jobba med att bevara vårt vatten? Läs YH-utbildningen Vatten- och miljötekniker! SKY erbjuder en utbildning med stora möjligheter till arbete. Efter avslutad utbildning kan du t ex få jobb som drifttekniker på ett vatten- eller reningsverk.

Utbildningsorter: Hallsberg, Järfälla, Sundsvall, Vara

VA-projektör, 400 YH-poäng
Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som projektör, planerare, utredare och Abonnentingenjör inom VA branschen. Utbildningen ger även kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning.

Utbildningsort: Järfälla