Hoppa till huvudinnehåll

Väg- och Vattenbyggnad - Luleå tekniska universitet

Broar, vägar, hus, industri- och berganläggningar kommer du som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Luleå att kunna utforma, bygga eller förvalta. Dina kunskaper kommer vara viktiga för bygg- och anläggningsindustrin i framtidens hållbara samhälle.

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad har du stor valfrihet när det gäller arbetsuppgifter. Du kan göra karriär som projektledare, produktionsledare, arbetschef, konstruktör eller forskare. Jobben finns bland annat hos byggentreprenörer, konsulter, kommuner, myndigheter, gruvindustrier och universitet, i Sverige eller utomlands

I utbildningen möter du lärare och industrin. Du träffar experter inom byggproduktion, geoteknik, berganläggningsteknik, konstruktionsteknik, stålbyggnad, VA-teknik och träbyggnad. Du samverkar med näringslivet i projekt. Du provar din framtida yrkesroll under en avlönad sju månaders praktikperiod, i Sverige eller utomlands.

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren på utbildningen i väg- och vattenbyggnad kommer du att få grundläggande kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik. Du kommer även lära dig om projektledning, hållbar utveckling, drift och underhåll samt ekonomi, kunskaper som är viktiga för din framtida yrkesroll. Efter femte terminen väljer du den av programmets inriktningar som intresserar dig. Det är inom inriktningen som du får spetskunskaper inom ditt intresseområde.

Väljer du inriktningen Konstruktion kommer du bl a få kunskaper inom VA-system och Samhällsbyggnad