Hoppa till huvudinnehåll

Väg- och Vattenbyggnad - Lunds tekniska högskola

LTH:s civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad utbildar byggbranschens ingenjörer och är till för dig som vill vara med och utveckla morgondagens byggnadsteknik. Hos oss kan du specialisera dig mot anläggningsteknik, byggproduktion, husbyggnadsteknik, konstruktion, väg- och trafikteknik eller vattenresurshantering.

Samhället har behov av civilingenjörer som har kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. Oavsett var du arbetar i framtiden kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en Väg- och vattenbyggares arbetsområde. Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en kunskapsprofil genom ditt val av specialisering.

Beroende på vilken avslutande profil du väljer kan du i framtiden komma att arbeta inom flera olika områden. Du som är intresserad av t ex vattenförsörjning och planering av markanvändning kan välja att profilera din utbildning mot dessa ur samhällssynpunkt viktiga frågor. Vill du utforma framtidens bostäder och anläggningar och förvalta de gamla kan du fördjupa dig inom materialteknik, energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö och konstruktion. Det finns också goda möjligheter att kombinera den tekniska basen med ekonomi och management. Trafik- och samhällsplanering är ett profilområde som leder till en yrkesverksamhet som bland annat kan omfatta planering av samhällen och trafiksystem samt byggande och underhåll av vägar.

Mer om Väg- och Vattenbyggnad