Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och Vattenteknik - Uppsala universitet

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara det krävs nya synsätt och nya ­tekniska lösningar. För att få ett uthålligt samhälle och för att förstå och minska belastningen på miljön måste ny teknik utvecklas. Civil­ingenjörs-programmet i miljö- och vattenteknik i Uppsala ger dig de kunskaper som behövs för att utveckla och använda tekniken på rätt sätt.

Kommer vattnet att räcka till alla, fun­gerar ekosystemen när det blir torka? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp?

Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar. Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av hushållens och industrins utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser. För att handskas med miljöfrågor krävs samarbete mellan alla parter i samhället. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker och ting hänger ihop. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Programmet är ett samarbete mellan ­Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Detta gör civil­ingenjörsprogrammet i miljö- och ­vattenteknik unikt när det gäller kurs­utbud, lärare och forskning. Här finns bland annat bred kompetens inom hydrologi och meteorologi. Basen är ett antal tekniska kurser som krävs för civilingenjörsexamen. Utbildningen blandar traditionell teknik med övriga natur­vetenskapliga ämnen för att finna ­helhetslösningar på miljö- och vattentekniska problem.

Du får kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, geovetenskap (mark, luft och vatten) som i de miljötekniska användnings­områdena inom produktion och forskning. Du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknikområdet.

Examen
Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Om undervisningen
Undervisningen är kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner.

Studera utomlands
Det finns möjligheter för studenterna på programmet att studera utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Kina, Indien, Australien, England och Nya Zeeland är exempel på länder som är populära att åka till.