Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsanställning, även kallad YA-anställning, är en anställningsform för ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa där arbete kombineras med lärande. Syftet är att arbetsgivare ska kunna säkerställa sitt företags kompetensbehov och samtidigt hjälpa personer långt från arbetsmarknaden in i samhället och på arbetsplatsen.

75 procent arbete – 25 procent utbildning
Hela YA-anställningen är en introduktion till yrket där arbetstagaren får ta del av verksamheten och lära sig så mycket som möjligt inom det aktuella området. Anställningen är uppdelad i 75 procent arbete respektive 25 procent introduktion och utbildning. Här kan du som arbetsgivare skräddarsy innehållet i lärandet och på så sätt utbilda medarbetare med rätt kompetens. Målet är att YA-anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Anställningsformen ger dig som arbetsgivare en bredare rekryteringsbas med mindre formella utbildningskrav. Dessutom hjälper den dig att säkra en långsiktig kompetensförsörjning.

Branschspecifika avtal
Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för de branschspecifika avtal som gäller anställningar för personer utan tidigare erfarenhet i yrket. KFS har tecknat kollektivavtal inom ett antal branschområden,  bl a VA.