Hoppa till huvudinnehåll

Webinar Innovation och utmaning den 16 september 2021

Sveriges VA-infrastruktur står inför den största strukturomvandlingen sedan 60-talet. Dagen syftar till att skapa en arena för dialog och utmaningsdriven utveckling.

Utmaningarna är många och vi har därför valt att fokusera på den del som utgör det största investeringsbehovet, ledningsnätet. Enligt Svenskt Vattens beräkningar utgör det årliga investeringsbehovet 12 miljarder fram till 2040.

Målgrupp: Chef och ansvariga för VA-verksamhet eller på annat sätt ansvarig för utveckling och kvalitetsfrågor. Du deltar kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här