Webbinarium med VA-beredskapsutredningen 12 september - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Webbinarium med VA-beredskapsutredningen 12 september

VA-beredskapsutredningen ska ta fram förslag som säkerställer de grundläggande förutsättningarna för en kontinuerlig leverans av vattentjänster i hela landet, även vid händelse av kris eller höjd beredskap och då ytterst krig, samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat.

I arbetet ingår att se över organisationen på kommunal och statlig nivå och ge förslag på hur behoven av vattentjänster hos samhällsviktig verksamhet kan säkerställas. Vid seminariet presenterar VA-beredskapsutredningen sitt arbete hittills och det finns möjligheter att ställa frågor och ge inspel till arbetet.

Utredningens direktiv nås via denna länk.

Medverkar på seminariet gör utredningens sekreterare Hanna Dufva och Helen Leijon samt Cecilia Niklasson Wrande (Länsstyrelsen) och Ulf Thysell samt Klara Westling (Svenskt Vatten).

Seminariet genomförs i samverkan mellan Svenskt Vatten och Länsstyrelserna inom ramen för uppdragen om inom ramen för uppdragen om dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och försörjning av viktiga varor för avloppsrening.

Datum: 12 september, 2024
Tid: 10.00-12.00

Seminariet är kostnadsfritt och genomförs online via Zoom. 

Anmäl dig här