Varmt välkommen till Vattenstämman 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Varmt välkommen till Vattenstämman 2024

Vattenstämman 13-15 maj 2024 arrangeras av Svenskt Vatten tillsammans med Kungsbacka, Mölndal och Härryda på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Vattenstämman hålls även som digital konferens med en enklare streaming av programmet.

Läs mer och anmäl dig här.

Konflikter och prioriteringar i en ny tid

Landets kommuner och dess förtroendevalda lever i en delvis ny tid med hög inflation, höga räntor och stigande arbetslöshet. Detta påverkar även Sveriges vattenförsörjning och samtidigt finns det stora utmaningar i form av gigantiska investeringsbehov, eskalerande klimatförändringar och försämrat säkerhetsläge. Målkonflikterna är många och behovet av prioriteringar större än någonsin.

Trots de rådande förhållandena finns det ljuspunkter i tillvaron och en av dem är 2024 års Vattenstämma, som arrangeras i maj med Kungsbacka, Mölndal och Härryda kommuner som värdar. Vi kommer förstås att belysa en del av dessa målkonflikter men vi kommer också att försöka ge fakta, stöd och underlag för politiskt förtroendevalda och tjänstemän att kunna fatta kloka, långsiktiga och ibland även smärtsamma beslut.

Under Vattenstämman kommer vi att föra många diskussioner om hur vår bransch, tillsammans med staten och andra aktörer och med stöd av forskningen, kan möta dessa stora utmaningar.

Programmets tematiska innehåll

  • Ekonomi och investeringar
  • Kris och beredskap
  • Forskningens bidrag
  • Kompetensförsörjningen
  • Klimatförändringarna

Läs mer och anmäl dig här.