Hoppa till huvudinnehåll
Telefon

Vattenstämman 2021 – föreningsstämma

Föreningsstämman genomförs i år digitalt 25 maj kl.14:00.

Viktig förfrågan inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten den 25 maj 2021

Välkommen till förenings- och bolagsstämman 2021 i Svenskt Vatten! I år kommer stämmans att hållas digitalt pga Coronapandemin.

Rösträtt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2020.

Fullmakt

För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt som lämnats in innan. Röstningen sker via datorn. Kod och lösenord skickas ut till de som har fullmakt att rösta. Utan fullmakt kan man inte rösta!

Fullmakter skall skickas till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 25 mars.

Ärenden till stämman

Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om medlemmen har begärt det. Ärendet skall vara ingivet till styrelsen senast två månader före stämman. Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 25 mars.

Stämmohandlingar kommer att finnas på Svenskt Vattens hemsida, www.svensktvatten.se, senast sex (6) veckor innan stämman.

”Save the date” – Vattenstämman 2021, den 20-22 september

Vår stora mötesplats och konferens ”Vattenstämman” kommer år 2021 att arrangeras den 20-22 september i Uppsala. Mer info läggs löpande ut på hemsidan.
Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Svenskt Vatten