VA i konfliktdrabbade områden - Online - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA i konfliktdrabbade områden - Online

Medverkar gör representanter från Länsstyrelserna, Norconsult samt Svenskt Vatten. Webbinariet genomförs 28 maj via Zoom.

Datum: 28 maj, 2024
Tid: 13.00 - 15.00

Kl 13.00-13.35:   Erfarenheter från Ukraina -  Att tillgodose vatten i östra Ukraina under pågående väpnad konflikt. Debora Falk, Svenska Röda Korset

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina påverkar miljontals människor, särskilt de som bor i områden nära frontlinjen, där situationen är särskilt svår och farlig. Debora har under mer än ett års tid arbetat för Röda Korset i östra Ukraina, där hon dagligen samarbetade med lokala VA-organisationer och kommuner som fortsätter att försöka tillgodose vatten. Hon kommer berätta om arbetet kring upprättandet och återställandet av vatten i dessa områden särskilt drabbat av det väpnade våldet.

13.35-13.45: Paus

13.45-14.30: Resiliens i vattentjänster: Strategier för VA-organisationer vid planering för kris och väpnad konflikt: Carolina Gårdefors, VA-processutredare på Norconsult och Debora Falk, Specialist inom Riskhantering & Resilient VA, Norconsult

Vi tar upp och utforskar de många komplicerade effekterna av väpnade konflikter på VA-tjänster. Blanda annat behandla hur dessa tjänster påverkas på flera olika nivåer och belyser vikten av att ta ett bredare grepp om problematiken och beredskapsarbetet. Med exempel från länder som har varit eller fortfarande är drabbade av kris och konflikt, visar vi på hur stor påverkan dessa situationer kan ha på VA-tjänsterna. Strategier för att skydda VA-infrastruktur mot väpnade angrepp kommer också att diskuteras, med målet att förbereda och stärka organisationer inför liknande hot. Målet är att ni deltagare ska få insikter i hur man kan implementera robusta och effektiva skyddsåtgärder för att minimera risker och säkerställa kontinuitet i VA-tjänsterna under osäkra förhållanden. 

Både Debora Falk och Carolina Gårdefors har arbetat i ett flertal olika områden i väpnad konflikt, bland annat nu senast i Ukraina, men har även sammanlagd erfarenhet från exempelvis Afghanistan, Etiopien och Israel & Palestina mfl. 

14.30-15.00: Q&A-session med Carolina, Debora och representanter för länsstyrelserna kring kris- och krigsberedskap 

Webbinariet genomförs i samverkan med Svenskt Vatten och länsstyrelserna inom ramen för uppdragen om dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och försörjning av viktiga varor för avloppsrening.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här