Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt VA-Chefsforum (online) 19 maj

Svenskt Vatten arrangerar ett nationellt chefsforum i digital form på förmiddagen den 19 maj kl. 09.00-12.00. Vi hoppas på möjligen till mer nätverkande på höstens chefsforum.

Klimatpolitiska rådet, en utblick
Rådet presenterade nyligen sin utvärdering av regeringens klimatpolitik. Vad säger granskningen och hur kopplar VA till den gröna omställningen?
Cecilia Hermansson, Vice ordf. i rådet presenterar tankar och deltar i diskussion.

Morgondagens VA-organisation och uppgift
Vi blickar mot framtidens vattentjänster och vilken organisatorisk kapacitet som krävs.
Presentation av en pinfärsk forskningsrapport (SVU) och diskussion om framtiden VA-organisation..

Investeringar och utbudet av VA-tjänster
Presentation av två utvecklingsprojekt.
Investeringar: Hur prioriterar vi mellan olika investeringar när behovet är stort (Modeller och beslutsstöd).
VA-tjänster: Vilket tjänsteutbud har eller bör VA-organisationen erbjuda sina kunder?

Aktuella policyfrågor
IInformation och diskussion kring aktuella policyfrågor på nationell och EU-nivå.
Ett samtal med Svenskt Vattens specialister om vad som rör sig i politiken och policyprocesser (och dom är många…)

Anmälan

Ta del av det detaljerade programmet och anmäl dig här

Höstens Chefsforum är planerat 23-24 november 2021.