Hoppa till huvudinnehåll

Save the date - Nationellt VA-Chefsforum (online) 19 maj

Svenskt Vatten arrangerar ett nationellt chefsforum i digital form på förmiddagen den 19 maj. Vi hoppas på möjligen till mer nätverkande på höstens chefsforum.

Preliminärt program 

Programarbete pågår och vi avser presentera detaljerna under april. Några möjliga punkter är:

 • VA-branschens framtidsvision ”Utblick 2050”
  Presentation och diskussion om framtidens hållbara vattenleverans.
  En branschgemensam berättelse för hur VA kan bidra till utveckling mot ett hållbart, smart och resilient samhälle
 • Morgondagens VA-organisation
  Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att möta långsiktigt utvecklingsbehov och drift.
 • Aktuella policyfrågor
  Information och diskussion kring aktuella policyfrågor på nationell och EU-nivå.

Anmälan

Anmälan öppnar i början av april. 

Höstens Chefsforum är planerat 23-24 november 2021.