Hoppa till huvudinnehåll

Föreläsare chefsforum maj 2020

Här presenteras de föreläsare som deltar under årets första nationella chefsforum för VA-ansvariga.

Anna Thomasson - Organisering och samverkan. Vad säger forskningen om läge och riktning?

Anna Thomasson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon disputerade 2009 på en avhandling kring styrning av kommunala bolag och kommunal samverkan. Sedan dess har Anna arbetat med frågor rörande kommuners organisering, styrning och ansvarsutkrävande i offentlig sektor. Anna har bland annat i flera år arbetat med projekt finansierade av Svenskt Vatten Utveckling och då framförallt studerat inter-kommunal samverkan inom VA. Anna har även suttit med i Kommunutredningens referensgrupp. Anna har publicerat såväl forskningsrapporter på svenska som forskningsartiklar i internationella journal och även skrivit böcker om styrning av kommunala bolag.

Tobias Söderlund, Head of Business Creation - AI i verkligheten

Tobias bakgrund är att definiera och lansera nya uppkopplade produkter och tjänster på både start-ups och stora bolag i Silicon Valley, Cambridge och Stockholm. Just, nu är Tobias affärsområdeschef på WSI som bland annat hjälpt bolag som Husqvarna, Assa Abloy, Atlas Copco och Bluewater att både utveckla nya produkter och affärsmodeller där IoT eller uppkoppling varit en central del.