Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt Chefsforum för VA-ansvariga

Den 3 oktober avser Svenskt Vatten arrangera en nationell chefsträff i Stockholm. Inbjudan riktar sig till dig som chef och ansvarig för VA-verksamheten i din kommun.

De 4 oktober erbjuder även Svenskt Vatten i samarbete med Sweco och SPP ett seminarium med temat investering och finansieringsfrågor. Du kan med fördel medverka på båda dessa dagar.

Bakgrund

VA-branschen står inför stora utmaningar. Som VA-ansvarig ställs man inför komplexa frågeställningar gällande verksamhetsstyrning, effektivisering, finansiering och ledarskap. Efter dialog med flera VA-ansvariga har det framkommit önskemål om att träffas på chefsnivå för att utbyta erfarenheter och kunskap gällande ledningsfrågor

Den 3 oktober genomför vi ett första nätverksmöte. Målgruppen är chefer ansvariga för VA i sin kommun. Vår ambition är att fortsätta med dessa nationella nätverksmöte, troligen 2 ggr årligen. Givetvis vill vi gärna diskutera och lyssna hur vi riggar dessa träffar framåt både gällande innehåll, antal, upplägg, etc.

Mer information och anmälan