Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskonferens den 27-28 september i Stockholm

Välkommen till en fysisk (hurra!) kommunikationskonferens där temat: ”Det är bara vatten” bjuder på både djup och yta inom en rad aktuella ämnen.

Efter ett långt pandemiuppehåll längtar många efter att ses igen. Därför vill vi nu samla Sveriges VA-kommunikatörer för att lära oss av varandra, fördjupa oss i viktiga frågor och, inte minst, nätverka. 

Fokus under konferensen ligger på hjälp och stöd rent operativt, med praktiska tips och verktyg som underlättar kommunikatörens vardag. För att kunna dra nytta av varandra och möjliggöra informella möten, har vi utformat konferensen enligt ”runda-bords-modellen” där mindre grupper diskuterar och arbetar tillsammans med utvalda frågor. Det blir också en gemensam middag.

Agendan är ännu inte spikad, men bland programpunkterna finns:

  • Summering av årets digitala träffar: kommunikation kopplad till skyfallshantering, ökade VA-kostnader samt det nya dricksvattendirektivet.
  • Krisberedskap. Att krisberedskap finns med på schemat den här gången är en självklarhet och kräver egentligen ingen närmare förklaring. Vi tänker oss kort och gott ett rejält pass där goda exempel på konkret arbete, kundkontakt och strategier delas.
  • Hur kommunicerar vi kring hållbar vattenanvändning? Vi kommer prata om utvecklingen av det omtyckta och välspridda projektet Hållbar vattenanvändning, det kommande drickvattendirektivet och så sätter vi på oss kundernas glasögon och pratar om ett gemensamt kommunikationskoncept runt framtidens va-kostnader och hur taxan är uppbyggd. 

Agendan fylls på löpande, så håll utkik efter uppdateringar. 

Anmälan öppnar under våren.