Välkommen till Klimatkonferens 11 december i Stockholm - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Klimatkonferens 11 december i Stockholm

Hur kan VA-organisationer arbeta med klimatpåverkansfrågorna på ett effektivt sätt? Hur ska man tolka och arbeta med ett klimatbokslut och vilka klimatpåverksansminskande åtgärder ger störst effekt i verksamheten? Hur pratar vi med förtroendevalda så att de tar rätt beslut för både VA-verksamheter och miljön?

Välkommen till en heldag där vi kommer att lyssna till och inspireras av hur olika VA-organisationer arbetat med ovan frågor. Vi kommer också få ta del av hur andra branscher arbetat i frågan. Självklart kommer också ges tid till diskussioner och frågor kring gemensamma utmaningar och möjligheter.

Reservera gärna den 11 december redan nu! Program kommer i samband med att vi öppnar anmälan i juni.

Frågor om programmet, kontakta:
Klara Westling, klara.westling@svensktvatten.se, 08-506 002 15

Frågor om arrangemanget i övrigt, kontakta
Mia Wedberg, maria.wedberg@svensktvatten.se, 08-506 002 38