Save the date! Forsknings- och innovationskonferens över VA-klustrens gränser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Save the date! Forsknings- och innovationskonferens över VA-klustrens gränser

Svenskt Vattens fyra forskningskluster bjuder in till forsknings- och innovationskonferens i Uppsala den 6–7 februari, 2024. Här presenteras och diskuteras forskning och dess tillämpningar på temat Vatten utan gränser.

Vatten flödar fritt över gränser. Det rättar sig inte in i ledet eller flyter ned i stuprör. Därför bjuder Svenskt Vattens fyra forskningskluster gemensamt in till en forsknings- och innovationskonferens i Uppsala för att presentera och diskutera forskning och dess tillämpningar på temat Vatten utan gränser. Syftet med konferensen är att hitta de gemensamma nämnarna och luckorna mellan våra traditionella forskningsområden inom VA och diskutera hur vi binder samman dem.

På konferensen presenterar vi forskning under teman relevanta för flera områden exempelvis återanvändning av vatten, nya föroreningar och digitalisering över gränser. Dessutom håller vi workshops på breda teman som ger tillfällen att diskutera och utveckla olika frågor i både mindre och större grupper.

Välkommen till Uppsala Konsert & Kongress den 6–7 februari, 2024! 

Anmälan till konferensen öppnar i oktober.