Hoppa till huvudinnehåll

Digital kommunikationsträff den 24 maj (kostnadsfritt)

Välkomna att anmäla er till den andra delen i en serie av tre kommunikationsträffar som denna gång behandlar kommunikation kring VA-kostnader.

Nytt kommunikationskoncept för framtidens VA-kostnader på gång

Många kommuner har behov att kommunicera höjningar av VA-taxan framöver. Att förklara taxan och framtida höjningar på ett enkelt sätt kräver mycket tid och resurser. Därför har Svenskt Vatten startat en arbetsgrupp som ska ta fram ett branschgemensamt kommunikationskoncept för framtidens VA-kostnader. 

Vad får man för sin VA-avgift, varför skiljer sig kostnaderna mellan kommuner och varför behöver taxan höjas på lång sikt? Det är exempel på frågor där kommunikationskonceptet ska vara ett stöd för Svenskt Vattens medlemmar. Arbetsgruppen består av kommunikatörer från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, VA SYD, Stockholm Vatten och Avfall, Miva och Vakin. 

Frida Gustavsson, kommunikatör och Projektledare kommunikationskoncept framtidens VA-kostnader, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Välkommen till ett webbinarie där arbetsgruppen berättar om projektet. Under webbinariet får du gärna komma med synpunkter på vilket typ av material som kan vara användbart. 

Anmäl dig gratis här.