Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelseplanering av VA-nätet 21-22 november

Konferensen hos Vakin i Umeå ska ge inspiration och verktyg för dig som arbetar med förnyelseplaneringen av ledningsnätet. Konferensen genomförs i samarbete med Svenskt Vatten.

Förnyelseplanering av VA-nätet - investeringsbehov för framtiden

En av de viktigaste frågorna Sveriges kommuner står inför idag är hur de befintliga VA-ledningsnäten ska förnyas och med vilken takt detta behöver göras. Det är viktigt att ha en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid.

Start: 2019-11-21 kl 13.00
Slut: 2019-11-22 kl 13.00

Mer information och anmälan