Hoppa till huvudinnehåll

VA-Juridiskt Forum 2020 - online

VA-Juridiskt Forum 2020 arrangeras digitalt. Konferensen är uppdelad på två dagar 10-11 november.

Den första dagen - den 10 november, kl. 9-12, belyser det senaste årets rättsutveckling inom VA-sektorn, inklusive framtidsspaning. Vi tar upp och analyserar de viktigaste rättsfallen, ny lagstiftning och utvecklingen på EU-nivå.

Dag två, den 11 november, kl. 9-12, handlar om VA-samverkan med fokus på juridiska förutsättningar. Vilka krav finns på VA-verksamheten idag. På vilket sätt underlättar samverkan. Vad man bör tänka på när man bildar en ny organisation. Vilka konsekvenser medför olika alternativ. Erfarenheter från de som bildat exempelvis VA-bolag. Hur kan man samverka genom avtal mm.

Läs mer och anmäl dig här