Hoppa till huvudinnehåll

VA-juridiskt forum 17-18 november (online)

Vill du ha koll på det senaste inom VA-juridik? Även detta år har vi ett späckat program med aktuella ämnen och skickliga föreläsare som ger dig en gedigen genomgång av rättsutvecklingen under det gångna året.

Konferensen kommer också att innehålla panelsamtal och förhoppningsvis utgöra en mötesplats för nya kontakter. Årets forum genomförs online.

Fullständigt program och föreläsare samt möjligheter till anmälan kommer att uppdateras efter sommaren.

Utdrag ur programmet 

Onsdag 17 november 2021

Inledning, vad händer på Svenskt Vatten? 

 • VD:s spaning 
 • Nya publikationer: Vilka förändringar innebär den nya VA-taxan? Hur använder man den nya publikationen om VA-avtal? Vi diskuterar de nämnda och årets övriga nya publikationer som innebär nya riktlinjer för branschen. 
 • Nya SVU-rapporter som bidrar med kunskap till rättstillämpningen.   

EU-frågor 

 • Dricksvattendirektivet: Implementering i svensk lagstiftning 
 • Avloppsdirektivet: Hur långt har vi kommit i översynen? Hur påverkar direktivet samhällsutvecklingen?  

Nya rättsfall och analys 

 • Urval, rättsfall från gångna året, vad har vi lärt oss? 
 • PFAS-målet: Hur påverkas VA-branschen? Panelsamtal. Torsdag 18 november 2021

ABVA 

 • Går det att ställa krav på fastighetsägares hantering av dagvatten? Hur kan kraven motiveras? Vilka konsekvenser innebär kraven? 

Säkerhet 

 • Varför är säkerhetsfrågorna så aktuella just nu? Skärpningar i kommande lagstiftning. Livsmedelsverkets arbete med säkerhet. Svenskt Vattens arbete med uppdaterad publikation om säkerhetsarbete.

Den nationella planen för omprövning av vattenkraften 

 • Vilka konsekvenser kan det få för dricksvattenförsörjningen?

Vägar till hållbara vattentjänster 

 • När kommer propositionen? Vad gör vi i väntan på den? Panelsamtal.