Hoppa till huvudinnehåll

Webinar VA Taxa - Vilka nyheter innebär P120 jämfört med P96? 17 maj

Under detta webinarium går vi igenom förändringarna i Svenskt Vattens P120 jämfört med tidigare taxeförslag P96. P120 har exempelvis tydligare regler kring avgiftsuttag för fastigheter som ingår i en samfällighet för VA och det finns möjliga tillägg såsom reducerad avgift för lagerbyggnad och små bostadsenheter.

Innehåll

Under detta webinarie går vi igenom förändringarna i Svenskt Vattens P120 jämfört med tidigare taxeförslag P96. P120 har tydligare regler kring avgiftsuttag för fastigheter som ingår i en samfällighet för VA och det finns möjliga tillägg såsom reducerad avgift för lagerbyggnad och små bostadsenheter. En ytterligare förändring är dagvattenavgiften. Under webinariet förklarar vi hur dessa förändringar fungerar i praktiken och vad som krävs för att införa dem i en taxa.

Lärare

Christina Gard och Gilbert Nordenswan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kommuners taxa, som t.ex. VA-ansvarig, VA-ingenjör, VA-strateg, abonnentingenjör eller konsult. Kursen passar främst dig som arbetat med taxan tidigare och som vill få en genomgång av förändringarna i P120 jämfört med P96.

Förkunskaper

Du bör ha gått Svenskt Vattens tidigare grundkurs i VA-taxa (P96) eller ha erfarenhet av P96 på annat sätt.

Avgifter exklusive moms 

Medlem (kommun/VA-bolag med medlemskap): 2500 kr

Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 3750 kr

Övriga (inget medlemskap): 5000 kr

Mer detaljerat upplägg 

Tid och datum:  kl 9-12 samt 13-15 den 17 maj 2022

Pass 1: Bakgrunden till förändringarna i Svenskt Vattens taxeförslag

Pass 2: Nya möjliga tillägg i P120 och avgiften för fastigheter i en samfällighet

Pass 3: Dagvattenavgiften i P120

Pass 4: Reduktionsreglerna i taxan, hur  

Pass 5: Vad krävs för att ändra sin taxa från P96 till P120? Vilka konsekvenser får det för brukarna?

För anmälan klicka här