Hoppa till huvudinnehåll

Juridik om att genomföra ledningsprojekt, "gamla" PBL och VA

Svenskt Vattens medlem Vakin håller i en juridisk utbildning 27 februari i Umeå.

Kursen innehåller en beskrivning av planprocessen, exploateringsfrågor, tillståndsfrågor samt hur rätten till (VA-)ledningar och diken kan regleras.

Utbildningen vänder sig till projektledare, tekniker, planerare och andra som arbetar med frågor som rör projektarbete och kommunal planering inom både VA-verksamhet och övrig kommunal verksamhet.

  • Datum: 2020-02-27
  • Tid: 09.00 - 16.00
  • Plats: Vakin, Markan, Skiljevägen 38, 90422 Umeå
  • Anmäl senast: 2020-02-24

Mer information och anmälan.