Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen på Chefsforum 23 november (online)

Då flera medlemmar har fortsatta restriktioner för resor har vi beslutat att genomföra chefsforum i digitalt format. Vi siktar dock på fysiskt nätverkande till våren 2022.

Detta bjuder Chefsforum på den 23 november kl. 9-12: 

Strategisk tillgångsförvaltning:

Svenskt Vatten har nyligen publicerat nya vägledningar gällande ”Effektivt underhåll” samt ”Förnyelseplanering”.

Vi diskuterar utmaningar och behov gällande strategisk förvaltning av våra anläggningar (ledningsnät).

Vi tar del av perspektiv från några medlemmar som delar med sig av erfarenheter och framgångsfaktorer.

Klimatneutral VA 2030:

Nyligen antog Svenskt Vatten målsättningen om klimatneutral VA 2030.

Vad innefattar denna målsättning? Vi resonerar om möjligheter, utmaningar och behov kopplat till omställningen.

Politik och trender:

Vad säger höstbudgeten och vad kan vi utläsa i höstens motionsperiod i riksdagen? Vi resonerar övergripande om politiska signaler och initiativ som berör VA-branschen.

Vi kommer att få ta del av reflektioner från Svensk Vattens representant i Bryssel.

Läs mer och anmäl dig här


Medverkande:

  • Pär Dalhielm VD
  • Sanna Lind , Senior Adviser Policyutveckling
  • Mikael Larsson, Chef Vattentjänster
  • Lovisa Gelotte, Strategi och Verksamhetsutveckling
  • Gilbert Nordenswan, chefsjurist
  • Anders Finnson, Miljöexpert och EU-samordnare
  • Gäster: Flera medlemmar (namn kommer)