Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Dricksvattenkonferensen 16 – 17 oktober

Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober belyser såväl vardagliga driftsfrågor som senaste spjutspetsforskningen.

2019 års konferens kommer bland annat att ta upp följande ämnen och teman:

Nyheter och omvärldsbevakning. Vi tar bland annat upp läget kring Nationellt dricksvattenråd och revideringen av Dricksvattendirektivet samt SVU-forskning, det vill säga vilken nytta gör den för medlemmarna? Vi skapar oss en internationell utblick, med föredrag av utländsk talare.

Dricksvattenförsörjning. Samverkan – regionala vattenförsörjningsplaner och erfarenheter från att bygga ett helt nytt vattenverk i Skellefteå. Med efterföljande studiebesök.

Dag 2 genomför vi två parallella spår: Dricksvattenberedningoch Säkert dricksvatten. Här kommer vi bl.a. att hålla ett mini-slutseminarium av Livsmedelsverkets Beredningsprojekt och få en presentation av HaV:s Nya Allmänna råd för vattenskyddsområden.

Konferensen avrundas med flera blandade högaktuella och intressanta inlägg

Under 2019 kommer Svenskt Vatten att remissbehandla och publicera inte mindre än fyra stycken publikationer som rör dricksvattenområdet. Innehållet kommer att presenteras på konferensen.

Mer information och anmälan