Hoppa till huvudinnehåll

Säker leverans av dricksvatten – så håller vi koll på nätet

Dricksvatten är ett unikt livsmedel. Det levereras till slutkund 24-7 och finns tillgängligt när det behövs. För detta krävs ett omfattande distributionssystem som klarar höga krav på säkerhet och leveranskapacitet. Här presenteras exempel på hur forskning och innovation kan bidra för att möta utmaningarna inom området.
Moderator: Anne Adrup, Svenskt Vatten

Onsdag 29 november 13.45-17.15

Ökad risk för magsjuka när dricksvattenledningar går sönder
Jonas Toljander, Livsmedelsverket

Biofilm i distributionsnätet – mer om livet i dricksvattenledningar
Catherine Paul, Lunds universitet/DRICKS

Koll på nätet och kostnadseffektiva åtgärder för att minska risk för smitta via nätet
Victor Vinas, Chalmers/DRICKS

Innovativa online sensorlösningar för säker dricksvattenleverans
Per Jonsson, FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
Helena Stavklint, Tekniska Verken i Linköping

Nya metoder för statusbedömning av vatten- och fjärrvärmeledningar
Jesper König, Sweden Water Research

Innovativt och strategiskt arbete för minskat läckage
Tommy Ekblad och Behroz Haidarian, Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten

Innovativa lösningar för att öka säkerheten mot intrång och påverkan på dricksvattensystemet
Mats Kall, SWECO

Resilient dricksvattenförsörjning – beslutsstöd för att öka motståndskraften mot störningar på dricksvattennätet
Johan M Sanne, IVL Svenska miljöinstitutet

Fullständigt program i PDF-format.