Hoppa till huvudinnehåll

Hälsosamt dricksvatten – fritt från smittämnen

Det sker en omfattande utveckling av verktyg för mikrobiologisk riskbedömning samt av analys- och detektionsmetoder för att upptäcka olika smittämnen. I detta tematiska block presenteras den senaste utvecklingen och vi diskuterar vad som behöver göras i framtiden.
Moderatorer: Thomas Pettersson och Lars Rosén, Chalmers/DRICKS

Torsdag 30 november 08.30-12.00

Verktyg för avancerad mikrobiologisk riskbedömning
Thomas Pettersson, Chalmers/DRICKS

Virustransport vid konstgjord grundvattenbildning
Jean-Marc Mayotte, Ramböll

Mikrobiologisk riskbedömning för grundvattentäkter
Andreas Lindhe, Chalmers/DRICKS
Johan Åström, Tyréns/DRICKS

Mikrobiell riskbedömning för småskalig dricksvattenproduktion
Andreas Lindhe, Chalmers/DRICKS

Snabba detektionsmetoder för smittämnen i vatten
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

Analys av råvatten och dricksvatten vid oväntad mikrobiologisk förorening
Anette Hansen, Folkhälsomyndigheten
Mats Forsman, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Om patogener i en svensk vattentäkt – modellering och validering
Ekaterina Sokolova, Chalmers/DRICKS

Hur tjänligt är otjänligt vatten?
Sandra Strandh, Livsmedelsverket

Fullständigt program i PDF-format.