Hoppa till huvudinnehåll

Membran – universallösning för dricksvattenförsörjning?

Membran blir allt vanligare på svenska vattenverk. Orsaker till detta är behov av kraftfullare mikrobiella barriärer, ökad avskiljning av naturligt organiskt material samt att kunna producera dricksvatten från salthaltigt råvatten. Olika applikationer för membran presenteras och diskuteras och aspekter som tas upp är membranval, design, optimering, hydrodynamik, igensättning mm.
Moderator: Stephan J. Köhler, SLU/Norrvatten/DRICKS

Onsdag 29 november 13.45-17.15

Ultrafilter i Göteborg installerat – hur optimera för att ta vara på potential för bättre dricksvatten?
Charlotte Lindstedt, Henrik Rydberg och Olof Bergstedt,
Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten

Ultrafilter för att säkra den framtida kvaliteten på dricksvattnet i Varberg
Alexander Keucken, VIVAB/Lunds universitet/DRICKS

Kemisk fällning med eller utan ultrafilter – utvärdering av olika processlösningar för Vombverket
Tobias Persson, Sydvatten

Pilotförsök med keramiskt membran med Mälaren som vattentäkt
Elin Lavonen, Norrvatten

Membran för avsaltning – dricksvattenförsörjning med Östersjön som vattentäkt
Kenneth M. Persson, Sweden Water Research/Sydvatten

Membranteknik för uran och radioaktivt vatten
Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop/KTH

Workshop - underlag för flödesschema och processutformning

Fullständigt program i PDF-format.