Hoppa till huvudinnehåll

Säker dricksvattenförsörjning trots kemikaliehotet

Brandskum, oljeprodukter och bekämpningsmedel påverkar förutsättningarna för dricksvattenproduktion. Många kemikalier finns i omlopp i samhället och kommer även ut i våra vattentäkter. Dricksvattenproducenterna har ett långt gående ansvar när det gäller att säkerställa att dessa ämnen inte förekommer i skadliga halter i dricksvattnet. Detta tematiska block fokuserar på hur de kemiska riskerna för dricksvattenförsörjning kan hanteras.
Moderator: Gisela Holm, Svenskt Vatten

Torsdag 30 november 08.30-12.00

Forsknings- och innovationsarbete för att hantera kemiska risker
Stephan J. Köhler, Sveriges lantbruksuniversitet/DRICKS

Att förstå och hantera risker - en kommunikationsutmaning
Elin Montelius, Mittuniversitetet

Snabb varning vid förekomst av olja, diesel eller bensin i vattentäkt
Mats Eriksson, Linköpings universitet

Faroanalys och riskhantering vid toxisk algblomning i vattentäkt
Caroline Dirks, Livsmedelsverket

Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vattentäkter
Gustaf Boström, Sveriges lantbruksuniversitet

Att analysera väntade och oväntade kemiska ämnen i dricksvatten
Erik Westerberg, Livsmedelsverket

PFAS i dricksvatten – så drabbade det Ronneby
Christel Nielsen och Kristin Scott, Lunds universitet

Metoder för att minska exponeringen av skadliga biprodukter vid desinfektion
Anna Andersson, Linköpings universitet

Effektiv reningsteknik för PFAS och andra organiska föroreningar
Vera Franke, Sveriges lantbruksuniversitet

Fullständigt program i PDF-format.