Hoppa till huvudinnehåll

Ont om bra grundvatten – hur kan forskningen bidra?

Längre perioder med låga grundvattennivåer förväntas bli vanligare, särskilt i de sydöstra delarna av landet. Grundvattnet är dock inte bara en fråga om nivåer och kvantitet, utan minst lika mycket om kvalitet. För att säkerställa att det finns gott om bra grundvatten behöver risker för föroreningar hanteras och förebyggas.

Moderatorer: Daniel Hellström, Svenskt Vatten och
Lars-Ove Lång, SGU/Chalmers/DRICKS

Onsdag 29 november 13.45-17.15

Grundvatten i Sverige som dricksvattenresurs nu och i framtiden
Lars-Ove Lång, SGU/Chalmers/DRICKS

Sårbarhetsanalys av Sveriges grundvattenresurser vid hydrologisk torka
Ezra Haaf, Göteborgs universitet

Nya verktyg och metoder för förbättrade grundvattenhantering
Hossein Hashemi, Lunds universitet

Lagring av vatten för att möta vattenbrist i kustnära områden
Bo Olofsson, KTH

Klimatförändringar, kemikalier och andra utmaningar för att klara grundvatten av god kvalitet
Roland Barthel, Göteborgs universitet

Förorenad mark – är det kört för grundvattnet?
Yvonne Ohlsson, SGI

Aktiva barriärsystem – en passiv lösning för vattenrening
Sara Hallin, Sveriges lantbruksuniversitet

Konstgjord grundvattenbildning - erfarenheter av drift och underhåll
Kristofer Hägg, Sweden Water Research/Sydvatten

Uthållig drift av Uppsalaåsen – undersökning av vad som händer med naturligt organiskt material
Philip McCleaf, Uppsala Vatten och Avfall

Nya lösningar för förstärkt grundvattenbildning för att klara vattenbrist
Staffan Filipsson, IVL Svenska miljöinstitutet

Fullständigt program i PDF-format.