Hoppa till huvudinnehåll

Med blicken mot framtiden

Många projekt pågår vars resultat kan bli mycket betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen. Med hjälp av korta presentationer ges här en bild av vad som är på gång. Avslutningsvis kommer sammanfattande reflektioner kring konferensen – perfekt för dig som gärna hade varit med på flera parallella sessioner.

Torsdag 30 november 13.00-15.30

Samarbete för innovation
Emma Lisa Nantin, Lunds universitet/Sweden Water Research

Kostnads-nyttoanalys av riskreducerande åtgärder för säker dricksvattenförsörjning
Viktor Bergion, Chalmers/DRICKS

Holistisk beslutsstödsmodell för att säkra en hållbar regional vattenförsörjning
Karin Sjöstrand, RISE/Chalmers/DRICKS

Om utmaningen att hitta de farliga och oönskade substanserna
Rikard Tröger, Sveriges lantbruksuniversitet

DNA-baserade analysmetoder för bättre dricksvatten
Sandy Chan, Lunds universitet/Sweden Water Research

UV och dess effekt i dricksvattenproduktion
Kristjan Pullerits, Lunds universitet/Sweden Water Research

Stopp för cyanotoxiner i dricksvatten
Jing Li, Lunds unviversitet/Sweden Water Research

Fluorescerande desinfektionsrester efter UV-behandling av dricksvatten
Masoumeh Heibati, Chalmers/DRICKS

Fluorescence based monitoring tool for disinfection byproducts in drinking water
Nashita Moona, Chalmers/DRICKS

The effect of artificial water infiltration on microbial functioning and potential of the Uppsala esker
Valerie Hubalek, Sveriges lantbruksuniversitet

Sensorer i vattenverk
Claudia Cascone, Sveriges lantbruksuniversitet

Dricksvattenspanarna
Med utgångspunkt utifrån vad som presenterats på konferensen så kommer våra spanare att identifiera trender i tiden och dela med sig av sina framtidsvisioner.

Fullständigt program i PDF-format.