Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten i en digital framtid

Framtidens uppkopplade VA-ledningsnät skapar möjligheter att tillgängliggöra information för vattenanvändare och bidra till hushållning med dricksvatten. Digitaliseringen skapar även möjligheter för bättre kontroll av dricksvattensystemet, från vattentäkt till konsument. Samtidigt är det viktigt att de digitala lösningarna är säkra och resilienta.

Torsdag 30 november 08.30-12.00

Denna workshop om digitalisering handlar om: 
IT-säkerhet och efterfrågan på öppen data - hur ska det kombineras?
Hushållning med vatten genom minskat läckage och smartare användning av vatten.
Digital kontroll för att snabbt upptäcka och hantera störningar.
Och leds av Annika Malm, RISE, och Fredrik Hallgren, IVL Svenska miljöinstitutet.

Som inspiration och som underlag för diskussioner hålls följande presentationer:

Från offline till online – om digitalisering för effektivare vattenanvändning
Chetan Hathi, Oslo Vann og avløpsetaten

Trygg i en digital framtid – om IT-säkerhet och vad VA kan lära av Transportstyrelsen
Clara Lindgren, Svenskt Vatten

Digital koll på dricksvattenförsörjningen i Västerås
Birger Wallsten och Göran Vikergård, Mälarenergi

Digital Demo Stockholm – arbete för att få fram ny teknik för bättre kontroll på ledningsnät
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Framtiden kräver smarta dricksvattennät
Mats Henriksson & Simon Bengtsson, NSVA

Fullständigt program i PDF-format.