Seminariet för redovisning av resultatet från simulering av kemikaliebrist - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Seminariet för redovisning av resultatet från simulering av kemikaliebrist

RISE ska genomföra en processimulering och scenarioanalys av avloppsrening vid en brist på kloridbaserade fällningskemikalier. Digital och kostnadsfritt seminarium 3 oktober kl. 13.30-15.30. Seminariet är ett samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland, RISE och Svenskt Vatten.

Analysen omfattar två olika mindre typverk i två olika klimat och fem olika styrstrategier för att hushålla med kemikalier. Resultaten utvärderas med utgångspunkt från halter i utgående avloppsvatten av syreförbrukande ämnen, fosfor och suspenderat material samt slamproduktion. Vid seminariet presenterar Marcus Ahlström från RISE resultatet av genomförd simulering.

RISE genomför analysen på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland som en del av länsstyrelsernas uppdrag om kemikalier för vattenrening.

Läs vidare och anmäl dig här