Webinarium - nya publikationen om flödesmätning och provtagning vid reningsverk P124 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Webinarium - nya publikationen om flödesmätning och provtagning vid reningsverk P124

Webinarium 9 april med genomgång av ny publikation från Svenskt Vatten om flödesmätning och provtagning vid reningsverk (P124).

Strax innan jul släpptes den nya publikationen P124 Provtagning och flödesmätning vid reningsverk - i Vattenbokhandeln.

Den 9 april ges möjlighet att lyssna till en genomgång av publikationen samt att ställa frågor till rapportens författare Anneli Andersson Chan från Ramboll och Svenskt Vattens representant i arbetet; Klara Westling.

Syftet med publikationen är att ge praktiskt stöd vid provtagning och flödesmätning på svenska avloppsreningsverk och publikationen går igenom planering, praktiskt utförande, dokumentation och uppföljning för att utforma och genomföra en representativ provtagning och flödesmätning av vatten. Den främsta målgruppen för publikationen är personal vid reningsverk och baseras på existerande föreskrifter och vägledningar på området.

9 april kl. 13.00-14.30

Anmäl dig här