Lärandeseminarium om kontinuitetshantering och fällningskemikalier – exempel från verksamheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lärandeseminarium om kontinuitetshantering och fällningskemikalier – exempel från verksamheter

Ta del av hur tre VA-verksamheter har arbetat med kontinuitet och förberedelser inför risken för brist på vattenreningskemikalier, deras erfarenheter och reflektioner. 7 december kl. 13.00-14.00 (digitalt).

Följande personer medverkar:

Matilda Johansson, EHSQ, SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst)
Helen Löfgren-Larsson, VA- och renhållningschef, Strömsunds kommun
Mats Kjellberg, Samordnare avloppsreningsverk Öckerö kommun
Monica Nilsson, Länsstyrelsen och Klara Westling, Svenskt Vatten

Seminariet genomförs inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag om kemikalier för vattenrening och arrangeras i samverkan mellan länsstyrelserna och Svenskt Vatten och är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här.