Källsorterande avloppssystem – cirkulära lösningar för hållbar, urban stadsutveckling - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Källsorterande avloppssystem – cirkulära lösningar för hållbar, urban stadsutveckling

Växer din stad eller planeras det för att den ska växa? Har din stad höga hållbarhetsambitioner? Börjar det bli trångt i existerande VA-infrastruktur? Vill du uppnå både större recipientskydd och cirkularitet av resurser i de nya stadsdelarna? Webinar 25 januari 2024 kl. 9-12.

Om du svarat ja på någon eller flera av dessa frågor är detta webinarium för dig. Svenskt Vatten organiserar ett webinarium kring källsorterande avloppssystem den 25 januari, med Föreningen för samhällsplanering som samarbetsorganisation.

På webinaret får du träffa både stadsbyggnads- och VA-människor från Helsingborgs stadsutvecklingsprojekt H+. Sveriges enda stadsdel med källsorterande avloppssystem. Du får också träffa Region Gotland som planerar för källsorterade avloppssystem i Visbys nya stadsdel, Visborg och Exploateringskontoret i Stockholm stad som tagit fram en planeringshandbok för källsorterande avloppssystem. Det blir också en internationell utblick med fokus på europeiska initiativ.  

 
Ur programmet:

  • Ulf Thysell, strateg klimatanpassning och civil beredskap, från Svenskt Vatten pratar om drivkrafter för källsortering i hållbar stadsutveckling
  • Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA, och Dennis Kerkhof (projektledare H+) berättar om H+:s utvecklingsresa.
  • Susanne Pettersson, VA-chef på Region Gotland, pratar om vattenbristens Gotland och påverkan på systemval för Visborg
  • Amanda Widén, utvecklingsingenjör på NSVA, pratar om stadsutvecklingsarbetet i Östra Ramlösa
  • Maria Lennartsson (eller Christina Salmhofer) belyser de tekniska VA-systemvalen ur ett planeringsperspektiv
  • Julie Ginesty från Paris kommunala bostadsbolag pratar om urinsortering i Paris

Moderator är Elisabeth Kvarnström, Ecoloop.

Webinariet vänder sig till dig som arbetar inom en VA- eller stadsbyggnadsorganisation, hos en byggaktör eller dig som arbetar som konsult. 
 
Mer information och anmälan här.