Hoppa till huvudinnehåll

Biogas – Åtgärda metanläckaget i praktiken - och vilka EU-krav rullar nu in?

Webinar 27 januari 2021, kl 09-12. Syftet med mötet är att sprida kunskap om hur biogasanläggningar och uppgraderingsanläggningar kan åtgärda metanläckage – i praktiken.

På webinariet kommer vi att gå igenom vilka vanliga utsläppspunkter som finns på anläggningarna och deras betydelse samt vilka åtgärder som föreslås för att minska utsläppen. Det inkluderar även verkliga exempel på utsläppsreducerande åtgärder från biogasbranschen (samrötningsanläggningar, reningsverk och uppgraderingsanläggningar).

Vi kommer även ta upp vilka EU-krav på mätningar av metanemissioner vid biogasproduktion som diskuteras. Bra med tid kommer även ges för idéutbyte.

Läs mer och anmäl dig här.