Hoppa till huvudinnehåll

Webinar Läkemedelsrening 25 oktober

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk anordnar ett kostnadsfritt webinarium i oktober.

Årets seminarium kommer bland annat att fokusera på drifterfarenheter från anläggningar med redan implementerad läkemedelsrening och genomförda kartläggningar av förekomst av mikroföroreningar vattendrag. Självklart kommer det som vanligt ges återkoppling från pågående Naturvårdsverksfinansierade läkemedelsreningsprojekt. Seminariet är digitalt och medverkan är gratis.

Klicka här för att anmäla dig.

Program

08:45 Uppkoppling och mingel
09:00 Välkomna

 • Uppdatering från Naturvårdsverket
 • Drifterfarenheter från läkemedelsrening i Simrishamn
 • Drifterfarenheter från läkemedelsrening i Linköping 

10:00-10:20 Bensträckare  

 • Kartläggning reningsverk som källa till spridning av mikroplaster
 • Läkemedelsrening vid Ängens avloppsreningsverk – referat av Mark-och miljööverdomstolens dom
 • Är ozonering ett säkert alternativ för kvartär rening på Sjölunda trots höga halter bromid i inkommande vatten?
 • Läkemedelsreduktion i aerobt granulärt och aktivt slam 

11:30-12:20 Lunch  

 • Hur förhåller sig klimatpåverkan och kostnader för regenerering av aktivt kol i en egen anläggning, en regional anläggning i Sverige eller regenerering hos en extern part i Centraleuropa?
 • Pågående NV-finansierade projekt 
 • Försök med PAK-MBR på SYVAB Himmerfjärdsverket
 • Pågående NV-finansierat projekt 2: Luleå
 • Pågående NV-finansierat projekt 3: Lycksele
 • Avancerad rening av mikroföroreningar vid Duvbackens avloppsreningsverk – en förstudie   

13:40-13:50 Bensträckare  

 • Avloppsvattens påverkan på vattenlevande organismer   
 • Läkemedelsrester i Västra Götaland. Hur ser läget ut och vad bör göras? 
 • Läkemedelskartläggning – framtagandet av en road-map för kommande investeringar
 • Avslutning kl. 15